Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Mała architektura

Każdy szlak turystyczny powinien zostać wyposażony w odpowiednią infrastrukturę. Najważniejsza dla turystów, szczególnie na obszarach o niskim poziomie urbanizacji, jest dostępność dobrze zagospodarowanych parkingów i miejsc odpoczynku.

Podstawowymi elementami miejsc postoju są stół z siedziskami, kosze na śmieci oraz wiata lub deszczochron. Uzupełnienie stanowią m.in. tablice informacyjne, stojaki na narty lub rowery, paleniska. Wielkość miejsca postoju (ilość stołów i ław, powierzchnia wiat) powinna zostać dopasowana do natężenia ruchu turystycznego na danym szlaku.

Atrakcyjność szlaku podnoszą urządzenia takie jak ambony, platformy widokowe,pomosty, a poziom bezpieczeństwa - kładki i barierki.

Elementy małej architektury powinny być funkcjonalne, estetyczne i trwałe. Wszystkie jednak wymagają stałego monitoringu i konserwacji, które wydłużą czas ich użytkowania.

© 2012 SKAUT.PL