Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Strategie

Każda inwestycja w infrastrukturę lub usługi turystyczne powinna odbywać się zgodnie z opracowanym wcześniej planem.

Przygotowanie strategii rozwoju konkretnego obszaru lub pojedynczego produktu turystycznego umożliwiają poprawne wprowadzenie go na rynek, a potem jego rozwój z uwzględnieniem „zasad zrównoważonego rozwoju w drodze do maksymalizacji zysków społeczno-ekonomicznych”.

Nasza firma opracowuje bazy danych turystycznych, przeprowadza inwentaryzacje walorów i zagospodarowania turystycznego, przygotowuje strategie rozwoju produktów turystycznych, studia zagospodarowania turystycznego, projekty inwestycji turystycznych. Wykonujemy także pełne systemy identyfikacji wizualizacji produktów turystycznych.

© 2012 SKAUT.PL