Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Nasze realizacje

Rok 2015

 • Opracowanie projektu i wykonanie oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w okolicach Łowicza.

Rok 2014

 • Wykonanie projektu i budowa szlaków rowerowych Lokalnej Grupy Działania „Na piaskowcu” (130 km).
 • Opracowanie merytoryczne, wykonanie projektów graficznych oraz druk przewodnika i mapy dla LGD „Na piaskowcu\".
 • Budowa szlaków rowerowych

 

Rok 2011

 • Projekt miejskiego szlaku rowerowego i oznakowania turystycznego miasta Dęblin (30 km).
 • Koncepcja sieci szlaków rowerowych Lokalnej Grupy Działania „Na piaskowcu” (130 km).
 • Wyznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Niemce (60 km).
 • Zaprojektowanie elementów małej architektury dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Rok 2010

 • Koncepcja sieci szlaków rowerowych Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” (150 km).
 • Projekt i wykonanie sieci szlaków rowerowych w mieście Jaworzno (270 km). Budowa miejsc odpoczynku, barierek, mostków. Instalacja czujników ruchu. Wykonanie śladów GPS. (Śląska sieć tras rowerowych. Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny. Trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym. Trasy rowerowe na terenie miasta Jaworzno).
 • Koncepcja i projekt szlaku przyrodniczo-ekologicznego „Doliną Liwca”. Opracowanie metodologii tworzenia „Studium Zagospodarowania Turystycznego Doliny Liwca” oraz samego „Studium …”.
 • Inwentaryzacja przebiegu szlaków turystycznych i ich oznakowania na trenie Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” wraz z wykonaniem śladów GPS, opisami szlaków, dokumentacją fotograficzną i filmową.
 • Wykonanie tablic informacyjnych z siecią szlaków gminy Trzcianne.

Rok 2009

 • Opracowanie w wersji elektronicznej turystycznej bazy danych Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”.
 • Analiza partnerstwa na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w zakresie turystyki (inwentaryzacja obiektów zabytkowych, gastronomicznych, hotelowych, opracowanie mapy turystycznej, opracowanie koncepcji szlaków rowerowych).
 • Wykonanie znaków na szlak kajakowy rzeki Biebrzy.
 • Przegląd, odnowienie i konserwacja szlaków rowerowych na trenie miasta i gminy Kozienice (102 km).
 • Oznakowanie szlaków rowerowych w ramach projektu pn. „Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Kanału Elbląskiego” w gminie Miłomłyn (90 km).
 • Opracowanie i druk „Strategii Zarządzania Garwoszlakami”.

Rok 2008

 • Koncepcja, projekt i wyznakowanie szlaków turystycznych (46 km pieszych, 50 km kajakowych i 500 km rowerowych) powiatu garwolińskiego. Wykonanie śladów GPS. Opracowanie katalogu wizualizacji Garwoszlaków. Opracowanie turystycznego serwisu internetowego www.garwoszlaki.pl. Opracowanie i wydanie mapy oraz przewodnika. Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych.
 • Dokumentacja techniczna sieci szlaków rowerowych obejmujących obszar Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi” (350 km). Przygotowanie koncepcji oznakowania (logotyp, tablice informacyjne). Wykonanie śladów GPS.
 • Wykonanie tablic informacyjno-turystycznych w gminie Ciepielów. Opracowanie projektu wizualizacji.
 • Wykonanie i dostarczenie urządzeń na szlaki turystyczne Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”.
 • Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych na szlak kajakowy Wkry.
 • Wykonanie i montaż urządzeń turystycznych do oznakowania szlaku transgranicznego oraz odnowienia szlaku ponadregionalnego dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Suwałkach.
 • Aranżacja i obsługa techniczna, multimedialna konferencji „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych”.
 • Wytyczenie i oznakowanie nadbużańskiego szlaku konnego dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich (50 km).

Rok 2007

 • Koncepcja „Szlaku dziedzictwa powiatu garwolińskiego” dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”. Strategia rozwoju szlaków, wizualizacja, badania ankietowe wśród mieszkańców.
 • Wyznakowanie oznakowania szlaku kajakowego rzeki Pilicy na terenie województwa mazowieckiego (90 km). Wykonanie tablic i znaków informacyjnych. Wydanie przewodnika.
 • Wykonanie tablic informacyjnych dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku.
 • Projekt i wykonanie tablicy do miejsca pamięci w Dąbrowie (gmina Ciepielów).
 • Projekt i wykonie tablic z mapą Związku Gmin nad Iłżanką.<
 • Projekt szlaków rowerowych dla doliny Parsęty.
 • Projekt szlaków rowerowych w powiecie białobrzeskim.

Rok 2006

 • Projekt i wykonanie szlaków rowerowych w gminie Kozienice (102 km).
 • Projekt i wykonanie szlaków rowerowych na terenie Puszczy Kozienickiej w gminach: Brzóza, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Garbatka-Letnisko (180 km).
 • Wykonanie szlaków rowerowych i tablic informacyjnych na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego (129 km). Wydanie mapy turystycznej.
 • Wyznakowanie szlaku rowerowego R-11 na odcinku Łączyn Włościański – Ruda k. Grajewa (130 km). Wykonanie tablic informacyjnych.

Rok 2005

 • Koncepcja, projekt i oznakowanie sieci szlaków rowerowych Związku Gmin nad Iłżanką (260 km). Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych. Opracowanie i wydanie przewodnika z mapami.
 • Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego (250 km).
 • Koncepcja sieci szlaków rowerowych powiatu szydłowieckiego (270 km).

Rok 2004

 • Koncepcja, projekt i wykonanie pieszo-rowerowego „Szlaku żółwia i dinozaura” (70 km). Opracowanie i wydanie przewodnika.
 • Koncepcja, projekt i wykonanie szlaków pieszych na terenie powiatu białobrzeskiego (74 km). Opracowanie i wydanie przewodnika z mapami.
 • Projekt i wykonanie szlaku rowerowego wokół gminy Radzanów (31 km).

Rok 2003

 • Koncepcja, projekt i wykonanie sieci szlaków rowerowych Związku Gmin Radomka (287 km). Wydanie przewodnika z mapami.

do góry

© 2012 SKAUT.PL