Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Projekt techniczny organizacji ruchu, szlaku, drogi rowerowej. Koncepcja szlaków.

KONCEPCJA

Do opracowania koncepcji przebiegu szlaku niezbędna jest doskonała znajomość terenu, jego mieszkańców, walorów, tradycji i zagospodarowania. Z tego powodu już na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej obszaru oraz kwerendy krajoznawczej. Przydatne jest badanie preferencji mieszkańców w zakresie form spędzania czasu wolnego i nastawienia do turystów. W przypadku projektowania szlaków rowerowych i samochodowych na obszarach zurbanizowanych wskazane jest badanie więźby ruchu.

Po zebraniu niezbędnego materiału możliwe jest stworzenie koncepcji przebiegu szlaku w taki sposób, by trasa prowadziła przez najatrakcyjniejsze i najatrakcyjniejsze miejsca regionu, zapewniała turystom bezpieczeństwo, komfort w zakresie korzystania z bazy gastronomicznej i noclegowej, a także minimalizowała negatywne efekty presji ruchu turystycznego na obszary cenne ekologicznie.

Gotowa koncepcja powinna zawierać mapę w skali 1:50 000 z naniesionym przebiegiem szlaku. Dodatkowo powinny znajdować się w niej opis trasy, informacje na temat obowiązujących przepisów i możliwości wyznakowania szlaku.

Zaakceptowana przez zamawiającego koncepcja może stać się podstawą do opracowania nie tylko projektu technicznego, ale także strategii zarządzania szlakiem, katalogu wizualizacji szlaku, czy studium zagospodarowania turystycznego obszaru.

PROJEKT

Projekt techniczny szlaku turystycznego powstaje na podstawie koncepcji jego przebiegu. Zawiera szczegółowe informacje na temat długości szlaku, ilości urządzeń i ich rozmieszczenia. W przypadku szlaków rowerowych, samochodowych i oznakowania turystycznego miejscowości jego najważniejszą częścią są projekty stałych zmian organizacji ruchu.

Projektowanie rozmieszczenia urządzeń powinno odbywać się w oparciu o aktualne normy prawne

W projekcie technicznym powinny znaleźć się także informacje o innych (poza ustawieniem znaków) zalecanych lub niezbędnych pracach inwestorskich m.in. o konieczności wybudowania barierek, kładek, o potrzebie plantowania, utwardzenia lub wyrównania terenu, czy ilości i miejscach umieszczenia czujników monitoringu ruchu turystycznego.

Częścią projektu technicznego są także wizualizacje i projekty wykonawcze tablic kierunkowych, tablic informacyjnych oraz obiektów małej architektury (np. wiat, stołów, palenisk, stojaków na rowery i narty, pomostów).

Dobrze wykonany projekt techniczny umożliwia szybkie i precyzyjne przygotowanie kosztorysu inwestorskiego.

UZGODNIENIA

Po wykonaniu projektu technicznego szlaku, zaakceptowaniu go przez zamawiającego, przeprowadza się uzgodnienia przebiegu szlaku z zarządcami (właścicielami) terenów, przez które ma prowadzić trasa. Procedury związane z akceptacją oznakowania szlaku mogą trwać nawet kilka miesięcy. Należy to uwzględnić w harmonogramie realizacji szlaku, gdyż rozpoczęcie prac znakarskich możliwe jest dopiero po uzyskaniu wszelkich pozwoleń.

KOSZTY

Koszt wykonania projektu technicznego zależy od długości szlaku i ilości urządzeń, które zostaną przy nim umieszczone. Koszt przeprowadzenie uzgodnień, zależy od ilości i struktury podmiotów, do których należy dotrzeć.

Zamawiając projekt przebiegu szlaków turystycznych w naszej firmie macie Państwo gwarancję rzetelności wykonania zadania i jego najwyższej jakości.

powrót do góry

© 2012 SKAUT.PL