Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Cennik, instrukcja znakowania szlaków. Kosztorys budowy szlaku, znaki.

Budowa nowego szlaku turystycznego i oznakowania turystycznego miejscowości polega na realizacji założeń projektu technicznego.

Podstawowym elementem oznakowania są pionowe znaki drogowe i ich konstrukcje wsporcze. W przypadku szlaków oznakowanie uzupełniają znaki malowane. Wykonanie oznakowania malowanego możliwe jest wyłącznie w okresie, w którym nie występują opady deszczu, a temperatura w ciągu dnia nie jest niższa niż 10°C.

Znaki drogowe i konstrukcje wsporcze można instalować przy temperaturze powyżej 0°C, jeśli podłoże nie jest przemarznięte.

Oznakowanie szlaków turystycznych ma zróżnicowaną trwałość. Elementami, które mogą służyć ponad 10 lat są znaki drogowe i metalowe konstrukcje wsporcze wykonane zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury. Ich zniszczenie wynika zazwyczaj z aktów dewastacji. Znacznie krótszy czas eksploatacji wykazują znaki malowane. W zależności od właściwości podłoża, na które zostały naniesione oraz ekspozycji, znaki takie będą dobrze widoczne przez 3–5 lat. Ich zaletami są mała inwazyjność w krajobraz i niski koszt wykonania.

Poza znakami przy szlakach znajdują się tablice informacyjne. Ich konstrukcje mogą być metalowe lub drewniane. Odpowiednio zabezpieczone nie będą wymagały konserwacji przez 4–7 lat. W ciągu 4 lat mogą natomiast ulec wyblaknięciu lica tablic.

Z powodu zróżnicowanego czasu eksploatacji poszczególnych elementów oznakowania szlaku oraz występowania aktów dewastacji i kradzieży konieczny jest stały monitoring ich stanu. Przynajmniej raz w roku, przed sezonem letnim należy wykonać inwentaryzację oznakowania i w przypadku stwierdzenia braków uzupełnić je w sposób umożliwiający turystom bezpieczne korzystanie z trasy. Co 3–4 lata konieczne jest odnowienie całego oznakowania malowanego.

Decydując się na wytyczenie szlaku należy pamiętać, że nie jest to jednorazowy wydatek, a koszty konserwacji wykonywanej co trzy lata sięgają 90% kosztów pierwotnego znakowania.

Nasza firma wykonuje wszystkie prace związane z konserwacją szlaków, łącznie z badaniem satysfakcji użytkowników, monitoringiem i korektami oznakowania.

© 2012 SKAUT.PL