Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Ścieżka dydaktyczna, edukacyjna. Trasy rowerowe i ślady GPS.

Szlak turystyczny to nie tylko element infrastruktury turystycznej. Odpowiednio zarządzany, oznakowany i promowany może stać się ważnym produktem turystycznym regionu, źródłem dochodów dla okolicznych mieszkańców.

Tworzenie szlaku powinno przebiegać równolegle z pracami nad programem zarządzania szlakiem i katalogiem identyfikacji wizualnej.

Program zarządzania szlakiem prezentuje podział obowiązków związanych z utrzymaniem trasy, ustala zasady jakich należy przestrzegać w czasie jego eksploatacji oraz wskazuje działania jakie należy podjąć w celu jego wypromowania.

Katalog identyfikacji wizualnej zawiera informacje o wszystkich elementach symboliki, które będą wykorzystywane w celu oznakowania szlaku oraz księgę standardów, czyli opis zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej szlaku. Składają się na niego wzory: logotypu, kolorów, typografii, tablic informacyjnych, reklam, stron internetowych, przewodników, map, plakatów i gadżetów reklamowych.

Program zarządzania szlakiem i katalog identyfikacji wizualnej są niezbędne do prowadzenia systematycznej i skutecznej promocji szlaku z wykorzystaniem narzędzi marketingowych. Nasza firma proponuje współpracę przy realizacji programu zarządzania szlakiem, katalogu identyfikacji wizualnej oraz wszystkich form promocji szlaków od opracowania map i przewodników, przez tworzenie stron internetowych do organizacji konferencji.

© 2012 SKAUT.PL