Skaut.pl

SKAUT.PL - na szlaku od 2002 r. Zajmujemy sie projektowaniem i znakowaniem szlakow turystycznych.

Publikacje krajoznawcze

Dla Klientów, którzy zainteresowani są publikacją własnych tekstów, utworzyliśmy dział wydawniczy.

Specjalizujemy się w publikacjach związanych z turystyką. Przeprowadzamy redakcję językową, merytoryczną oraz korektę teksów. Możliwe jest tłumaczenie tekstu na języki angielski, niemiecki i rosyjski. Dostarczone materiały uzupełniamy w zależności od potrzeb o teksty, zdjęcia i mapy. Opracowujemy własne przewodniki i mapy turystyczne. Każda z naszych publikacji otrzymuje numer ISBN.

 • Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego

  Publikacja wydana z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK). Prezentuje historię PTK i formy działalności jej członków. Opisuje również organizacje mające podobne cele statutowe: Karpackie Towarzystwo Narciarzy, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Jest pierwszym tomem serii wydawniczej opublikowanej przy współpracy z Komisją Historii i Tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

  Autor:Wanda Skowron, Janusz Umiński
  Ilość stron:556
  Format:16 x 23
  ISBN:83-60126-33-X

  Słynni krajoznawcy

  Jest to obszerna publikacja prezentująca w szczegółowy i systematyczny sposób sylwetki osób, które zasłużyły się dla krzewienia krajoznawstwa w Polsce. Składa się z rozdziałów opisujących pionierów Towarzystwa Tatrzańskiego, prekursorów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, regionalistów oraz działaczy organizacji turystycznych o dorobku ogólnokrajowym. Jest to drugi tom serii wydawniczej opublikowanej przy współpracy z Komisją Historii i Tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Autor publikacji – Adam Czarnowski (1918-2010) od 1952 r. związany był z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Był przewodnikiem, fotografikiem, krajoznawcą i kolekcjonerem. Pełnił liczne funkcje w Zarządzie Głównym PTTK. Jego dorobek pisarski to ok. 20 książek i 700 artykułów.

  Autor:Adam Czarnowski
  Ilość stron:348
  Format:16 x 23
  ISBN:83-60126-34-8

  Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK

  Książka składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje artykuły dotyczące historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, druga przybliża formy działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, trzecia przedstawia Związek Towarzystw Wycieczkowych „Jaskółka”, a czwarta dwa dokumenty: ustawę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z 27 października 1906 r. i list Kazimierza Kulwiecia z 1941 r. Jest to trzeci tom serii wydawniczej opublikowanej przy współpracy z Komisją Historii i Tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

  Autor:Elżbieta Matusiak Gordon (red.)
  Ilość stron:556
  Format:16 x 23
  ISBN:83-60126-81-X

  Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. PTTK w roku sześćdziesięciolecia

  Publikacja w sposób bardzo obszerny prezentuje dorobek 60 lat działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to czwarty tom serii wydawniczej opublikowanej przy współpracy z Komisją Historii i Tradycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W rozdziale pierwszym prezentuje m.in. historię znaku graficznego PTTK, historię oddziałów PTTK w Kielcach, w Bydgoszczy i Siennicy. W rozdziale poruszającym zagadnienia dotyczące form działalności PTK i PTTK przybliżone zostały dzieje Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach i historia górskiej turystyki jeździeckiej w PTTK, a także krajoznawstwo i fotografia krajoznawcza na kresach wschodnich. W rozdziale o pokrewnych organizacjach i instytucjach opisano Karpackie Towarzystwo Narciarzy oraz działalność organizacji turystycznych i krajoznawczych w Częstochowie.

  Autor:Edward Wieczorek, Janusz Umiński (red.)
  Ilość stron:496
  Format:16 x 23
  ISBN:978-83-60126-30-1

  Album Wstępy od A do Z

  Publikacja została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych i współczesnych. Zawiera zdjęcia prezentujące największy polski jarmark koński, którego tradycje sięgają XV w. Odbywające się w Skaryszewie „Wstępy” przyciągają setki osób z całego kraju i z zagranicy. Poza końmi pociągowymi i roboczymi można tu zakupić wszystko, co związane jest z utrzymaniem i hodowlą koni, a także wyroby twórców ludowych. Zaobserwować można tradycyjne metody targowania, a na specjalnie przygotowanej scenie obejrzeć występy kapel ludowych. Każdy z tych elementów został utrwalony na zaprezentowanych w albumie zdjęciach.

  Autor:Praca zbiorowa
  Ilość stron:
  Format:
  ISBN:

  Rekonstrukcja historyczna mordu żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca w Dąbrowie k. Ciepielowa

  Publikacja przedstawia historię 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, który we wrześniu 1939 r., próbując dotrzeć do Wisły, znalazł się w pobliżu niewielkiej wsi Dąbrowa koło Ciepielowa (obecnie powiat lipski, województwo mazowieckie). Tu został zaatakowany przez silniejszy oddział żołnierzy Wehrmachtu. Polacy poddali się, ale nie uchroniło ich to przed śmiercią. 300 jeńców wojennych zostało zamordowanych w pobliżu miejsca bitwy.
  Dużą część publikacji zajmują zdjęcia z rekonstrukcji historycznej wydarzenia przeprowadzonej w jego 70. rocznicę.

  Autor:Marian Berbasz, Jerzy Pelc-Piotrowski
  Ilość stron:36
  Format:16 x 24
  ISBN:83-60126-99-8

  Wspomnienia wojenne mieszkańców gminy Wieniawa

  Książka zawiera historie mieszkańców gminy Wieniawa. W różnych formach (relacja, opowiadanie, wywiad) przedstawione są wspomnienia z czasów II wojny światowej. W publikacji zamieszczone są zdjęcia z lat 1939–1945.

  Autor:Praca zbiorowa mieszkańców gminy Wieniawa
  Ilość stron:80
  Format:15,8 x 23,
  ISBN:83-60126-97-6

  Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych

  Pierwsza część książki zawiera informacje o początkach Sieciechowa (powiat kozienicki, województwo mazowieckie), legendy i podania związane z miejscowością. W drugiej części opisane są losy mieszkańców i Sieciechowa w czasie II wojny światowej. Na końcu publikacji zamieszczone są zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

  Autor:Stefan Siek, Krzysztof Zając
  Ilość stron:116
  Format:15 x 21
  ISBN:83-60126-95-X

  Rozwój oświaty w powiecie kozienickim w latach 1918–1975

  Publikacja autorstwa dra Stanisława Kowalskiego przedstawia informacje o systemach edukacji, placówkach, uczniach i nauczycielach z powiatu kozienickiego. Do książki dołączona jest mapa drogowa powiatu kozienickiego wydrukowana na podstawie mapy z 1934 r.

  Autor:Stanisław Kowalski
  Ilość stron:200
  Format:16 x 23,5
  ISBN:83-60126-94-1

  Borkowice 1309–2009

  Publikacja została wydana z okazji 700. rocznicy istnienia w Borkowicach kościoła i rocznicy powstania „Dóbr Rycerskich”. Pierwszy rozdział przybliża historię miejscowości i okolicznych terenów. Drugi to słownik miejscowości należących do dzisiejszej gminy Borkowice. Oddzielnie opisano najważniejsze atrakcje turystyczne gminy. Na 44 stronach umieszczono fotografie prezentujące historię gminy, ważne dla niej postacie oraz walory turystyczno-krajoznawcze.

  Autor:Robert Fidos
  Ilość stron:80
  Format:14,9 x 20,
  ISBN:83-60126-92-5

  Z dziejów turystyki w Warszawie

  Książka prezentuje szczegółowe kalendarium zdarzeń i faktów istotnych dla rozwoju turystyki w Warszawie w ciągu ostatnich 130 lat (1873-200), w tym działalność warszawskich oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Załączone zostały do niej obszerne indeks nazwisk działaczy, zestawienia tabelaryczne z charakterystykami 18 warszawskich oddziałów PTTK, z danymi wybranych klubów, kół i imprez.
  Autor książki – Tadeusz Maczubski (ur.1929 r.), z wykształcenia fizyk, z zamiłowania fotografik i krajoznawca. Od 1953 r. działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1999 r. odznaczony został Honorową Nagrodą im. Fryderyka Kremsera. Jest redaktorem czasopisma „Barbakan”, autorem licznych artykułów z zakresu fotografii krajoznawczej i współautor pierwszego przewodnika po województwie warszawskim (1961).

  Autor:Tadeusz Maczubski
  Ilość stron:384
  Format:16,5 x 24
  ISBN:83-919819-1-6

  Informator Wieniawski 1991–1997

  Książka została opracowana na podstawie artykułów z wydawanego w latach 1991–1997 „Informatora wieniawskiego”, jedynego czasopisma, w którym zamieszczano informacje o historii, geografii i czasach współczesnych okolic Wieniawy.
  Informacje podzielono na kilka działów: Dzieje Wieniawy i innych miejscowości, Lata wojny, Zasłużeni ludzie regionu, Gmina Wieniawa, Gromadzkie Rady Narodowe, Bieżące sprawy gminy, Sylwetki twórców ludowych i Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

  Autor:Stanisław E. Ambrożek (red.), Alicja Ślifirczyk
  Ilość stron:212
  Format:16 x 23
  ISBN:83-60126-46-1

  Pocztówki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Rys historyczny, Katalog

  Książka przedstawia historię powstania pocztowych kart z widokami, sięgającą, na porozbiorowych ziemiach polskich, roku 1891 r. Nazwę pocztówka wymyślił dla nich Henryk Sienkiewicz. Karty pocztowe Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego prezentowały krajobrazy, budowle historyczne i epizody z życia miejskiego oraz wiejskiego i stały się elementem budującym świadomość narodową. Swoją wyjątkową szatę graficzną zawdzięczają malarzowi i fotografowi – Mikołajowi Wisznickiemu. O ich wysokiej wartości artystycznej świadczą liczne nagrody przyznane im na wystawach organizowanych na początku XX w.
  Publikacja przygotowana została przez krajoznawcę, przewodnika, fotografika i kolekcjonera – Adama Czarnowskiego.

  Autor:Adam Czarnowski
  Ilość stron:88
  Format:16,5 x 24
  ISBN:83-919819-0-8

  W parku, sadzie i ogrodzie Jana z Czarnolasu

  Książka etnografa i regionalisty Stefana Rosińskiego prezentuje Czarnolas – majątek Jana Kochanowskiego. Na podstawie zachowanych poezji Kochanowskiego, dokumentów i archiwalnych artykułów prasowych autor odtworzył historię majątku czarnoleskiego do czasów Jana do współczesności. Opisał park, ogród, sad oraz losy najsłynniejszej polskiej lipy.

  Autor:Małgorzata Pyrka (red.), Stefan Rosiński
  Ilość stron:32
  Format:16 x 23,5
  ISBN:83-60126-45-3

  Mikołaj i Krzysztof Szydłowieccy. Patroni Turnieju Rycerskiego

  Publikacja zawiera biogramy Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich. Przedstawia ich rolę w kształtowaniu się ziemi szydłowieckiej w średniowieczu.

  Autor:Stefan Rosiński
  Ilość stron:40
  Format:14,5 x 21
  ISBN:83-60126-20-8

  Jedlińsk – okruchy historii Jedlińskie Kusaki

  Publikacja prezentuje historię miejscowości Jedlińsk (powiat radomski, województwo mazowieckie) od XVI w. po dzień dzisiejszy. Drugą część książki stanowi opis „jedlińskich kusaków”, czyli tradycyjnego obrzędu „ścięcia śmierci”, który odbywa się corocznie w dzień zapustny w Jedlińsku. Publikację wzbogacono zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.

  Autor:Stefan Rosiński
  Ilość stron:52
  Format:14,5 x 21
  ISBN:83-60126-18-6

  Członkowie honorowi Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1874–2005

  Publikacja prezentuje biogramy osób, które otrzymały tytuły członków honorowych następujących stowarzyszeń: Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1874–2005. Przedstawia więc postacie, które zadecydowały o kierunkach i formach rozwoju turystyki na terenie Polski w XIX i XX w. Jest to drugie, poprawione i uzupełnione wydanie książki.

  Autor:Praca zbiorowa
  Ilość stron:376
  Format:14,5 x 21
  ISBN:83-60126-51-8

  Bitwa jedlińska 11 czerwca 1809 roku. Wojna polsko-austriacka

  Książka przygotowana z okazji 200. rocznicy bitwy pod Jedlińskiem i Jankowicami przez dra Stefana Rosińskiego na podstawie bogatych materiałów źródłowych: archiwalnych artykułów prasowych, pamiętników uczestników bitwy, publikacji naukowych i popularno-naukowych. Prezentuje dowódców walczących wojsk, przebieg bitwy i jej konsekwencje.

  Autor:Stefan Rosiński, Małgorzata Zając (red.)
  Ilość stron:96
  Format:14,8 x 21,
  ISBN:83-60126-80-0

  Skaryszewskie Wstępy

  Publikacja składa się ze skrupulatnie zebranych artykułów i relacji dotyczących największego polskiego jarmarku końskiego – „Wstępów” w Skaryszewie (powiat radomski, województwo mazowieckie), zamieszczanych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w XIX w.
  Ten słynny jarmark rozpoczyna się w pierwszy, czyli wstępny poniedziałek Wielkiego Postu. Jego początki sięgają czasów Jagiełły. W ciągu wieków zjeżdżali tu handlujący z całej Europy. Do dziś „Wstępy” stanowią ważne wydarzenie gospodarcze oraz społeczne w regionie.

  Autor:Stefan Rosiński
  Ilość stron:216
  Format:16 x 24
  ISBN:83-60126-53-4

  Zwoleńska kultura

  Książka składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza krótko prezentuje Zwoleń, a druga obszernie opisuje działalność kulturalną na terenie miasta w różnych okresach. Uwzględniono czas od lokacji miasta do dnia dzisiejszego.
  Najbogatsze w szczegółowe informacje są charakterystyki działalności współczesnych instytucji kulturalnych miasta: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego, Kina „Świt”, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Regionalnego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Domu Kultury.
  Publikacja wzbogacona jest kolorowymi fotografiami z różnych imprez kulturalnych. Najstarsze zdjęcia pochodzą z początku XX w.

  Autor:Elżbieta Nowakowska, Natalia Anna Wieczerzyńska
  Ilość stron:112
  Format:16 x 24
  ISBN:83-60126-87-9

  50. Dni Kolbergowskie

  Książka jest dokumentem utrwalającym 50 lat najważniejszej imprezy kulturalnej odbywającej się w Przysusze – Dni Kolbergowskich. Historia imprezy została podzielona na trzy okresy:
  • lata 1960–1977, kiedy impreza miała charakter lokalny;
  • lata 1978–1999, kiedy impreza została przekształcona w Wojewódzki Przegląd Folkloru połączony z eliminacjami na Festiwal Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą;
  • lata 2000–2009, kiedy Dni Kolbergowskie stały się częścią Dni Przysuchy.
  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Oskara Kolberga, charakterystyki i protokoły poszczególnych konkursów, wspomnienia prezesa Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. O. Kolberga związane z konkursem a także zdjęcia uczestników imprezy.
  Część albumowa publikacji zwiera fotografie z lat 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2005, 2006, 2007. Dodatkowo zamieszczono w niej plakietki, które z okazji Dni Kolbergowskich przygotowano w roku 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 i 1980.

  Autor:Agnieszka Gizińska, Edyta Iskrzyńska, Adolf Krzemiński, Jerzy Kwaśniewski, Mieczysław Wrzesień
  Ilość stron:120
  Format:14,7 x 20,
  ISBN:83-60126-88-7

  Gmina Zakrzew wczoraj i dziś

  Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami książka prezentuje historię gminy Zakrzew (powiat radomski, województwo mazowieckie) oraz „obecne oblicze gminy”. Dużo miejsca poświęcono Publicznemu Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie, które prowadzi nie tylko działalność edukacyjną, ale stało się swoistym centrum kulturalnym gminy. W publikacji zaprezentowano także sylwetkę Powały z Taczowa wywodzącego się z ziemi zakrzewskiej, a także, związany z nim, projekt Muzeum Etosu Rycerskiego.

  Autor:Krystyna Smolińska, Marek Piwowarczyk, Leszek Zugaj
  Ilość stron:108
  Format:20 x 20
  ISBN:83-60126-89-5

  Stulecie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie 1909–2009

  Jest to wyjątkowa publikacja o charakterze dokumentalnym, prezentująca 100 lat działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie. Pierwsze lata działalności orkiestry odtworzono dzięki odnalezionym fotografiom, artykułom prasowym i wspomnieniom potomków ówczesnych członków orkiestry. To ci ostatni pomogli przybliżyć sylwetki nieżyjących już muzyków.
  Dużo obszerniejsze są materiały prezentujące działalność orkiestry po II wojnie światowej.
  Ostatnią część publikacji stanowi zbiór biogramów obecnych członków orkiestry.
  Poza 500 czarno-białymi ilustracjami zamieszczonymi w tekście, na końcu książki znalazł się album z 30 kolorowymi zdjęciami.

  Autor:Tomasz Góźdź, Ewa Rodzoch, Piotr Szarek, Joanna Sowa
  Ilość stron:208
  Format:15,1 x 23,
  ISBN:83-60126-90-9

  powrót do góry

© 2012 SKAUT.PL