Audyty

Audyt dokumentacji szlaku to sposób na sprawdzenie poprawności dokumentów, na podstawie których zostanie wybudowany szlak turystyczny.

Jakość dokumentacji projektowej jest niezmiernie ważna, ponieważ od niej zależy to, jak będzie wyglądał konkretny szlak. Co więcej, od dokumentacji zależy to, jak szybko uda się wyłonić wykonawcę szlaku i jak sprawnie będzie można zrealizować całą inwestycję.

Audyt dokumentacji szlaku - skaut.pl

Skaut.pl proponuje audytu dokumentacji szlaków przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Jakie dokumenty przeanalizujemy? Wszystkie, jakie znajdą się w dokumentacji projektowej szlaku. Powinny być to:

  • mapa przebiegu szlaku
  • projekt rozmieszczenia znaków szlaku
  • projekty stałych zmian organizacji ruchu
  • projekty graficzne lic znaków i tablic informacyjnych
  • projekty architektoniczne małej architektury
  • kosztorys inwestorski.

Dzięki przeprowadzonej analizie zamawiający uzyska pewność, że proces inwestycyjny zakończy się sukcesem. A szlak będzie cieszył się popularnością wśród korzystających.

Skaut.pl przygotowuje także audyty terenowe.