Budowa szlaku

Jak buduje się szlak turystyczny? Etapy budowy szlaku turystycznego. Jakie prace należy wykonać na szlaku, by jego oznakowanie było czytelne?

Budowa szlaku turystycznego może rozpocząć się dopiero, gdy jego projekt zaakceptowany został przez wszystkich zarządców terenów, przez które szlak ma prowadzić.

Budowa szlaku – podstawowe prace

Prace prowadzone na szlaku obejmują zróżnicowane działania. Do podstawowych prac związanych z budową szlaku należą:

 • usuwanie gałęzi;
 • ośnikowanie i malowanie znaków szlaku na drzewach;
 • mocowanie tabliczek ze znakiem szlaku na istniejących konstrukcjach wsporczych;
 • posadowienie i montaż kierunkowskazów oraz tablic informacyjnych;
 • montaż znaków drogowych;
 • poprawa jakości nawierzchni;
 • budowa elementów małej architektury (miejsc odpoczynku, wiat, punktów naprawczych, infokiosków, kładek, barierek).
Skaut.pl - budowa szlaku turystycznego
Budowa szlaku – barierka nad urwiskiem
Skaut.pl - budowa szlaku
Budowa szlaku – miejsce odpoczynku
Skaut.pl - budowa szlaku turystycznego
Budowa szlaku – zadaszone miejsce odpoczynku

Elementy małej architektury: barierki, stoły, ławy, wiaty, tablice informacyjne, urządzenie pomiaru ruchu.

Budowa szlaku a koszty eksploatacji

Przystępując do projektowania i budowy szlaku turystycznego, należy pamiętać, że szlak nie jest inwestycją jednorazową. Każdy szlak turystyczny wymaga bowiem regularnych nakładów finansowych. Więcej o kosztach. Na dodatek ich wielkość rośnie w kolejnych latach funkcjonowania trasy. Do kosztów, które będzie musiał ponosić organizator szlaku należą:

 • regularne monitorowanie stanu oznakowania;
 • wykonywanie renowacji oznakowania;
 • uzupełnianie oznakowania;
 • renowacja i uzupełnianie pozostałych elementów infrastruktury szlaku.

Do organizatora szlaku należą także zadnia związane z dbaniem o jakość nawierzchni szlaku oraz zapewnienie użytkownikom koszy na śmieci i dostępu do urządzeń sanitarnych.

Odnowienie szlaku

Nawet jeśli organizator szlaku regularnie dbał o jakość oznakowania, po około 10-15 latach konieczne jest odnowienie całej trasy. Jest to dobry moment na wprowadzenie niezbędnych korekt przebiegu szlaku i dostosowanie oznakowania do aktualnych przepisów.

Bezpieczeństwo turystów – odpowiedzialność zarządców

Regularne monitorowanie szlaku i naprawa jego elementów mają na celu zapewnienie korzystającym z trasy:

 • bezpieczeństwa;
 • wiarygodnych informacji;
 • satysfakcji.

Należy pamiętać, że to na organizatorze szlaku spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z trasy. A zniszczone oznakowanie, zdewastowane wiaty i tablice, czy zła jakość nawierzchni mogą być przyczyną groźnych wypadków.

Budowa szlaku – produktu turystycznego

Przystępując do budowy szlaku turystycznego, należy pamiętać, że nie musi być tylko oznakowaną trasą prowadzącą z miejsca do miejsca. Odpowiednio przygotowany i zarządzany szlak turystyczny może sam stać się atrakcją turystyczną.

Oferujemy przygotowanie materiałów naukowych i promocyjnych, a także przeprowadzenie szkoleń dla zarządców, które umożliwią zbudowanie markowego produktu turystycznego, opartego o element infrastruktury turystycznej jakim jest szlak.