Projekty szlaków turystycznych

Co powinien zawierać projekt szlaku turystycznego?

Projekt szlaku to najważniejszy dokument na drodze do powstania nowej trasy turystycznej. Wcześniej są tylko chęci, pomysł i wynikająca z nich ogólna koncepcja przebiegu szlaku.

Skaut.pl - projekt szlaku turystycznego
Skaut.pl – projekt szlaku turystycznego

Koncepcja szlaku

Dopracowana koncepcja przebiegu szlaku powinna wskazać, które drogi w najbardziej atrakcyjny i na dodatek bezpieczny sposób, połączą atrakcje regionu z punktami generującymi i obsługującymi turystów.

Koncepcja ma zazwyczaj formę graficzną. W zależności od zasięgu opracowania prezentowana jest na mapach w skali od 1:10000 do 1:50 000.

Projekt szlaku – co powinien zawierać?

Kiedy koncepcja szlaku jest już gotowa i zaakceptowana przez zamawiającego, można przystąpić do prac związanych z przygotowaniem projektu. Projekt szlaku nazywany jest także projektem technicznym lub budowlano-kosztorysowym.

Taki projekt zawiera przede wszystkim szczegółowe informacje na temat przebiegu i długości szlaku. Dodatkowo znajdują się w nim szczegółowe dane dotyczące rozmieszczenia wszystkich elementów oznakowania i infrastruktury trasy.

Jeżeli dokumentacja dotyczy szlaków przebiegających po drogach publicznych, musi zawierać projekty stałej zmiany organizacji ruchu.

Jeśli przy szlaku mają powstać nowe obiekty małej architektury, w dokumentacji muszą znaleźć się ich projekty architektoniczne.

Bardzo ważnym elementem projektu jest również dokładny przedmiar robót. Powinien on obejmować:

  • tabele z zakresem ilościowym i rodzajowym koniecznych do wykonania prac,
  • zestawienie ilościowe i charakterystyki materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania i urządzeń.

Kosztorys inwestorski szlaku turystycznego

Jakość projektu technicznego decyduje o tym, czy możliwe będzie szybkie i precyzyjne przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Jest to ważne, gdyż dzięki kosztorysowi inwestorskiemu, poznajemy całkowity koszt budowy szlaku.

Projekt szlaku i jego uzgodnienia

Gotowy projekt należy przedstawić zarządcom dróg, po których szlak ma prowadzić. Ten etap to uzgodnienie przebiegu szlaku turystycznego. Co istotne, procedury związane z akceptacją przebiegu i oznakowania szlaku mogą trwać nawet kilka miesięcy. Niewątpliwie należy to uwzględnić w harmonogramie realizacji całego zadania. Dlaczego? Głównie z tego powodu, że rozpoczęcie prac znakarskich możliwe jest dopiero po uzyskaniu wszelkich pozwoleń.