Projekt szlaku turystycznego – bez niego ani kroku dalej!

Projekt szlaku turystycznego to najważniejszy dokument, który należy stworzyć, dążąc do budowy nowej trasy turystycznej.

Z czego składa się projekt szlaku turystycznego?

Dokumentacja projektowa szlaku turystycznego:

  • wskazuje nazwę szlaku i jego numer
  • określa zasady identyfikacji wizualnej szlaku
  • prezentuje przebieg szlaku
  • określa sposób oznakowania szlaku
  • wykazuje znaki i urządzenia niezbędne do zbudowania szlaku
  • zawiera projekty organizacji ruchu
  • zawiera szczegółowy kosztorys
  • obejmuje wszystkie niezbędne opinie i zgody
wykresy i lupa oraz napisy projektowanie szlaków - miejsca, ludzie, drogi, koncepcje, projekty, audyty, nadzór, szkolenia
Projekt szlaku turystycznego – Skaut.pl

Jak powstaje projekt szlaku turystycznego?

Według koncepcji

Projekt szlaku turystycznego powstaje na podstawie koncepcji przebiegu szlaku. Informacje zawarte w koncepcji poddawane są weryfikacji w terenie. Po przebyciu wszystkich zaproponowanych wariatów tras, po wzięciu pod uwagę natężenia ruchu i uwarunkowań prawnych, wykonawca w drodze porozumienia z zmawiającym – ustala przebieg szlaku, dla którego wykonany zostanie szczegółowy projekt.

Na tym etapie wyjątkowe znaczenie mają doświadczenie i wiedza wykonawcy. Dzięki nim już w tym momencie można zidentyfikować i szybko wyeliminować odcinki, czy miejsca, w których wykonanie oznakowania będzie niemożliwe. Takie podejście do prac pozwala skrócić czas potrzebny na zatwierdzenia projektu. Między innymi dzięki temu, że ogranicza liczbę punktów, na których zgodnie z obowiązującym prawem zarządcy dróg lub instytucje odpowiedzialne za ruch na drogach – nie mogą wyrazić zgody.

Dobrym przykładem takiej sytuacji jest chęć poprowadzenia szlaku rowerowego koroną wału rzeki. Zgodnie ustawą „Prawo wodne” – jest to zabronione. I choć wszyscy wiemy, że to zazwyczaj najbardziej atrakcyjne krajobrazowo rozwiązanie – nigdy nie uzyska zgody zarządcy. Dlatego należy od razy zaproponować alternatywne rozwiązanie – np. drogę biegnącą zewnętrzną stroną wałów.

Doświadczony projektant szlaków – Skaut.pl – biuro@skaut.pl

W terenie

Kiedy wybrany zostanie ostateczny przebieg trasy, wykonawca przystępuje do szczegółowego projektowania. Oznacza to kolejne wizyty w terenie i pokonanie wskazanych tras w taki sposób, w jaki będą robili to turyści. Jeśli będą płynęli kajakiem, my też płyniemy kajakiem. Jeśli będą jechali konno, jedziemy konno. Dlaczego? Ponieważ tylko w ten sposób można dostrzec specyficzne cechy trasy wpływające na jej atrakcyjność. Np. można zdiagnozować zbyt płytkie lustro wody, zbyt strome brzegi do wodowania sprzętu, zbyt nisko rosnące gałęzie, które będą przeszkadzały jeźdźcom, czy zbyt piaszczyste drogi, których nie da rady pokonać na przeciętnej klasy rowerze.

W kontakcie z zamawiającym

Po etapie podróży zazwyczaj konieczne są kolejne konsultacje z zamawiającymi. Dzięki nim można znaleźć sposoby na ominięcie zdiagnozowanych problemów.

Opisy i POR-y

Kiedy trasa jest ustalona, zaczynają powstawać mapy przebiegu szlaku. Opracowany zostaje opis sposobu oznakowania trasy. Tworzone są szczegółowe projekty rozmieszczenia znaków. W większości przypadków konieczne jest sporządzenie projektów organizacji ruchu (POR-ów).

Zatwierdzenia projektu

Wszystkie te opracowania, tworzą dokumentację szlaku. Kiedy jest gotowa, pozostaje przedstawić ją wszystkim zarządcom terenów, przez które szlak będzie przebiegał.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii oraz zatwierdzeniu dokumentów w ręce zamawiającego może trafić pełna dokumentacja szlaku. Zazwyczaj niemal w całości włączana jest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dzięki niej możliwe jest wybranie właściwego podmiotu, który wykona szlak.

Projekt szlaku turystycznego – kosztorys wykonania szlaku

Do zadań wykonawcy projektu powinno należeć także sporządzenie szczegółowego kosztorysu budowy szlaku (najlepiej kosztorysu inwestorskiego). Na podstawie kosztorysu możliwa jest dokładna wycena budowy całej trasy, a co za tym idzie, zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty na wykonanie zadania.

Dla ułatwienia kalkulacji przybliżone koszty wykonania poszczególnych elementów szlaków podaliśmy na naszej stronie.