Koncepcja szlaku turystycznego – co? dla kogo? którędy? i kto płaci?

Dlaczego powstają szlaki turystyczne?

Idee powołania nowych szlaków turystycznych pojawiają się z różnych powodów. Czasem chodzi o połączenie działających w okolicy podmiotów (np. szlak jeździecki powstaje w celu połączenia współpracujących stadnin, szkółek jeździeckich itp.), czasem o ambicje (np. wszędzie wokół są już szlaki, a u nas ich nie ma), czasem o pieniądze (np. dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu turystyki), czasem o udostępnienie czegoś wyjątkowego (np. ciekawego, a objętego ochroną terenu leśnego), czasem jest to element szerszej wizji jednego człowieka. Do tego przypadku powrócimy jeszcze kiedyś w naszych postach.

Niestety niezwykle rzadko zdarza się – coś, co powinno być standardem – a więc, by idea powstania nowego szlaku turystycznego związana była z realizacją usystematyzowanego plany rozwoju turystki na danym obszarze.

Z tego powodu nowe szlaki turystycznego nie zawsze powstają tam, gdzie powinny i nie zawsze wyglądają tak, jak powinny.

Tu wracamy do koncepcji szlaków. Dzięki dobrze opracowanej koncepcji szlaki mogą stać się atrakcją.

Koncepcja szlaku turystycznego – co powinna zwierać?

Koncepcja powstania nowego szlaku turystycznego powinna mieć formę pisemną. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, żeby można było się nią łatwo dzielić i poddawać konsultacjom. Zapisane treści łatwiej komentować, weryfikować, analizować.

W koncepcji zawieramy informacje o tym, co zamierzamy zrobić i dlaczego. Uszczegóławiamy ideę, wskazując wszystkie ważne cele, które ma spełniać szlaki.

Opisujemy, jaki typ trasy chcemy przygotować. Szlak pieszy, kajakowy, samochodowy, a może ścieżkę edukacyjną?

Wskazujemy, dla kogo powstaje dana trasa? Dla mieszkańców najbliższej okolicy, dla przyjezdnych, dla dzieci, a może dla specjalistów?

Z wszystkich powyższych elementów pojawi się szkic tego, którędy szlak powinien przebiegać. Ma bowiem połączyć konkretne punkty, ważne dla realizacji idei np. połączyć wszystkie zamki w regionie. Tu pojawią się różne propozycje przebiegu trasy. Warto je wszystkie nanieść na mapę, by w kolejnych etapach wyłonić najwłaściwsze.

Idee i pomysły są bardzo ważne. Ale gdy dochodzimy do momentu, w którym należy je zrealizować, potrzebne są środki i narzędzia.

Tworząc koncepcję szlaku, musimy wiedzieć, kto będzie jego „właścicielem”, czyli kto będzie odpowiadał za zarządzanie. A więc kto weźmie odpowiedzialność za inwestycję, poczynając od finansowania budowy, poprzez finansowanie eksploatacji, działań promocyjnych, a nawet ubezpieczenie trasy od odpowiedzialności cywilnej, zanim dojdzie do wypadku.

Koncepcja szlaku turystycznego – podsumowanie

Koncepcja nowego szlaku turystycznego powinna składać się z map z naniesionymi propozycjami przebiegu oraz opisu idei i funkcjonowania szlaku.

Koncepcja powinna uwzględniać istniejące atrakcje, walory, infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną oraz aspekty prawno-gospodarcze.

Opracowując koncepcję nowej trasy turystycznej, warto korzystać z wiedzy nie tylko z zakresu krajoznawstwa (historii, geografii, etnografii itp.), przyda się też wiedza z zakresu prawa i szeroko rozumianego marketingu.

Szlak turystyczny – dawniej traktowany jedynie jako element infrastruktury turystycznej – może bowiem stać się atrakcją turystyczną i przyciągać odwiedzających.