Skaut.pl szlaki turystyczne

Skaut.pl szlaki turystyczne – wyrazów tych można używać jako synonimów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że od 20 lat Skaut.pl zajmuje się szlakami turystycznymi.

Skaut.pl – pierwsi w Polsce?

Skaut.pl to jedna z pierwszych firm w Polsce, która powstał, by tworzyć szlaki turystyczne. Z naszych informacji wynika, że przed nami, działalność w tym zakresie prowadził tylko Zbigniew Boroński.

Skaut.pl – na szlaku od 2002 r.

W związku z tym, że Skaut.pl działa nieprzerwanie od blisko 20 lat, jest firmą z najdłuższym stażem w tej branży.

Przetarliśmy drogę dla innych. Tłumaczyliśmy urzędnikom, czym są szlaki turystyczne i jak wygląda ich oznakowanie.

Skaut.pl - znakowanie szlaków
Skaut.pl – znakowanie szlaków

Ustalaliśmy jakie numery PKD, należy wpisać, by obejmowały wszystkie prace prowadzone na szlakach. Dzięki temu, przez jakiś czas, mieliśmy nawet wpis o budowie lotnisk:)

Na szczęście, z czasem część rzeczy stała się łatwiejsza. Nie trzeba było zaczynać od zapoznawania z ideą znakowanych szlaków turystycznych.

W przypadku szlaków rowerowych powstały w końcu rządowe przepisy dotyczące ich oznakowania na drogach publicznych. Niestety, nadal nie ma rozporządzeń dotyczących pozostałych tras turystycznych. No, może jeszcze poza szlakami samochodowymi – które oznacza się wyłącznie znakami drogowymi.

Skaut.pl szlaki turystyczne w sieci

Od początku dbaliśmy o to by szlaki, które projektujemy tworzyły spójną całość.

Uważamy, że szlaki w poszczególnych regionach muszą się łączyć. Trasy, bez względu na podział administracyjny, powinny tworzyć sieci. Nie mogą powstawać szlaki dla jednej gminy, dla jednego powiatu.

Nie jest to łatwe zadanie patrząc z punktu widzenia firmy. Trzeba pogodzić potrzeby i możliwości finansowe różnych gmin.

Skaut.pl - sieci szlaków turystycznych
Skaut.pl – sieci szlaków turystycznych

Za planowanie sieci szlaków powinny odpowiadać samorządy i to na poziomie co najmniej wojewódzkim. Jeszcze lepiej, gdyby koordynacja i ewidencja tras odbywała się na poziomie krajowy.

Skaut.pl szlaki turystyczne jako produkty turystyczne

Skaut.pl szlaki turystyczne - produkty turystyczne
Skaut.pl szlaki turystyczne – produkty turystyczne

Produkt można sprzedawać. Sprzedawać i zarabiać. Ale najpierw trzeba zaplanować, zainwestować, a potem dbać i promować.

Szlaki turystyczne też można sprzedawać. Dlatego można mówić o szlaku turystycznym jako o produkcie.

Nie każda trasa rowerowa nadaje się do tego, by stać się produktem turystycznym. Jeśli jednak budowę szlaku poprzedzi analiza potencjału, kwerenda walorów i atrakcji – może się to udać w każdym miejscu.

Skaut.pl - inwentaryzacja i dokumentacja oznakowania szlaku
Skaut.pl – inwentaryzacja i dokumentacja oznakowania szlaku

Skaut.pl projektuje szlaki, które mogą stać się produktami turystycznymi. Przygotowujemy kompleksowe opracowania dotyczące szlaków:

  • wykonujemy inwentaryzacje walorów, atrakcji turystycznych i infrastruktury turystycznej;
  • definiujemy miejsca generujące ruch turystyczny;
  • określamy potrzeby potencjalnych turystów;
  • prowadzimy analizy ruchu turystycznego;
  • opracowujemy strategie i programy działań;
  • projektujemy katalogi identyfikacji wizualnej.

Wszystkie te elementy powinny poprzedzić zaprojektowanie szczegółowego przebiegu szlaków turystycznych.

Skaut.pl szlaki turystyczne – projektowanie

Skaut.pl - inwentaryzacja i dokumentacja oznakowania szlaku
Skaut.pl – inwentaryzacja i dokumentacja oznakowania szlaku

Wskazane wcześniej działania umożliwiają zaprojektowanie tras turystycznych w sposób atrakcyjny, bezpieczny i efektywny. Więcej o projektowaniu szlaków.

Skaut.pl szlaki turystyczne – fotografowanie

Skaut.pl szlaki turystyczne - fotografowanie
Skaut.pl szlaki turystyczne – fotografowanie

Uzupełnieniem dokumentacji szlaku są materiały fotograficzne. Dobrze wykonane zdjęcia można wykorzystać do promocji tras.

Skaut.pl szlaki turystyczne – opis

Elementem projektu szlaku może być również opis tras. Opis trasy powinien zawierać informację o długości odcinków, charakterystykę krajobrazu, ciekawostki, dane o nawierzchni i wszelkich utrudnieniach jakie turysta może spotkać na szlaku.

Skaut.pl szlaki turystyczne - fotografowanie
Skaut.pl szlaki turystyczne – fotografowanie

Przewodnik po szlaku – opis+fotografie+mapa

Skaut.pl szlaki turystyczne - przewodniki
Skaut.pl szlaki turystyczne – przewodniki

To najlepszy przepis na przewodnik po szlaku turystycznym. Po pierwsze – bez mapy ani rusz. Tylko dzięki mapie można śledzić przebieg szlaku i planować kolejne etapy trasy. Opis przydaje się, żeby nie przegapić atrakcji, miejsca odpoczynku lub restauracji. Dzięki dobremu przewodnikowi można poznać wszystko, co ciekawe na trasie i jednocześnie za wczasu przygotować się na trudności, które mogą napotkać. A zdjęcia? Zdjęcia są na zachętę;)