Znaki szlaku rowerowego – gdzie nie można ich umieszczać?

Znaki szlaku rowerowego występują w dwóch formach. Pierwsza z nich to znaki malowane na drzewach i słupach. Druga to metalowe znaki drogowe.

Znaki szlaku rowerowego malowane na drzewach

Znaki szlaku rowerowego malowane na drzewach
Znaki szlaku rowerowego malowane na drzewach

Znaki malowane farbą stosuje się przede wszystkim na terenach leśnych. Jest to konieczne tam, gdzie właściciel lub zarządca terenu nie zgadzają się na ustawienie metalowych albo drewnianych konstrukcji wsporczych (słupków) dla nowych znaków.

Oznakowanie malowane wykorzystywane jest też na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie ruch kołowy jest niewielki. Muszą oczywiście znaleźć się tam także drzewa lub inne elementy o odpowiedniej szerokości i właściwym podłożu. Jeśli ich brak konieczne jest ustawienie metalowych znaków drogowych.

Malowane oznakowanie szlaku jest tańsze niż oznakowanie trasy przy użyciu tabliczek lub znaków. To cena decyduje o jego popularności.

Malowane znaki szlaku rowerowego – a ochrona krajobrazu

Oznakowanie szlaku w formie malowanej jest mniej inwazyjne niż oznakowanie w formie tablic. Znak malowany jest nie wielki, nie ma własnej konstrukcji wsporczej, dzięki temu nie ingeruje tak mocno w krajobraz. Dlatego oznakowanie malowane wykorzystywane jest na terenach, na których wskazana jest dbałość o krajobraz. Dodajmy, że równie istotny jest tu krajobraz naturalny, jak i kulturowy. Bo to dla niego turyści odwiedzają szlak.

Nie malujmy znaków szlaku na murach zabytków ani na pomnikowych drzewach!

Na jakich obiektach nie umieszczać znaków szlaku rowerowego?

Znaki szlaku rowerowego powinny być umieszczane w miejscach, z których rowerzyści będą je dobrze widzieli. Nie oznacza to, że można je ustawić w każdym miejscu, które spełnia ten warunek.

Oznakowanie szlaku rowerowego – tylko jeśli zgodzi się właściciel

Po pierwsze znaków szlaku nie można umieszczać na obiektach, których właściciele się na to nie zgodzą. Dotyczy to na przykład słupów energetycznych, czy słupków ogrodzeniowych przy prywatnych posesjach.

Znak szlaku – im mniej, tym lepiej

Drugi problem to estetyka krajobrazu. To jak wygląda otoczenie szlaku jest bardzo istotne. To dla określonych widoków turyści przyjeżdżają w daną okolicę. W uproszczeniu: dbając o rozmieszczenie i jakość infrastruktury na szlaku, decydujemy o krajobrazie.

Na szlaku umieszczamy tylko to, co niezbędne. Dbamy o to, co widać wokoło.

Nawet malowany znak szlaku nie powinien zakłócać harmonii wyjątkowego miejsca. Dlatego za nim namalujemy znak na pięknym drzewie, dominującym w danym krajobrazie, pomyślmy. Może uda się ustawić ten znak trochę dalej?

Więcej na ten temat tutaj.

Znak szlaku – dbałość o wartości

Malując znaki na obiektach, należy wziąć pod uwagę także ich wartość sentymentalną i sakralną. Łatwo urazić uczucia mieszkańców, stawiając znak szlaku na kapliczce, krzyżu, mogile. Szlak ma prowadzić do takich miejsc, ale nie powinien zmieniać ich wyglądu.

Oznakowanie szlaku rowerowego – znaki drogowe

Szlaki rowerowe, które w większości prowadzą drogami utwardzonymi, mogą być wytyczane za pomocą specjalnych znaków drogowych. Więcej o znakach drogowych szlaków rowerowych tutaj.

Zamocowanie oznakowania szlaku rowerowego w formie znaku drogowego musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa.

Po pierwsze znak drogowy szlaku rowerowego musi spełniać wszystkie wymogi stawiane znakom drogowym. Są one szczegółowo opisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Znaki umieszczamy wg projektów stałej zmiany organizacji ruchu.

Znaki szlaku rowerowego umieszczamy wg projektu stałej zmiany organizacji ruchu

Jeśli znak spełnia wszystkie kryteria, może zostać umieszczony przy drodze. Ale nie w dowolnym miejscu. Musi to zostać zrobione zgodnie z projektem stałej zmiany organizacji ruchu, który znajduje się w dokumentacji projektowej szlaku. Co więcej, musi być zatwierdzony przez odpowiedni zarząd dróg, a czasem także przez policję.

Nigdy pod znakiem ostrzegającym o pierwszeństwie przejazdu!

Najważniejsze jest to, żeby znaków szlaku rowerowego nie umieszczać pod znakami ostrzegającymi o pierwszeństwie przejazdu.

Nie można także umieszczać znaku szlaku rowerowego pod innymi znakami, w sposób zmieniający ich treść. Jeśli pod znakiem ograniczenia prędkości umieścimy znak szlaku rowerowego, zakaz ten będzie dotyczył już tylko rowerzystów, a nie kierowców samochodów.

Trzy znaki na słupku – i wystarczy

Nie wieszamy znaku, jeśli na danym słupku, wiszą już trzy inne znaki. Dodatkowo należy pamiętać, aby znaku nie powiesić zbyt nisko. Wysokość od ziemi do dolnej krawędzi znaku również określają przepisy.

Znaki szlaku rowerowego z tyłu innych znaków drogowych

Znak szlaku rowerowego, jak każdy inny znak, powinien być ustawiony po prawej stronie drogi.

Zdarzają się jednak trasy wyznakowane inaczej. Lico znaku, czyli samoprzylepny wydruk, umieszczany jest po lewej stronie drogi. Przykleja się go do tylnej, szarej strony innego znaku drogowego.

Warto dodać, że większość zarządów dróg nie zgadza się jednak na tego typu praktyki. Oznacza to, że tak przygotowany projekt zostanie przez nie odrzucony. Należy pamiętać, że samowolne umieszczanie „naklejek” na znakach drogowych jest zabronione.