Znaki namalowane na drzewach w lesie. Co one oznaczają?

Znaki namalowane na drzewach w lesie, czyli jak rozpoznać:

  • szlaki turystyczne
  • drzewo do wycinki
  • drzewostan nasienny
  • rezerwat

Chodząc po lesi,e spotykamy znaki namalowane na drzewach znaki. Kolorowe kropki, kreski, paski. Skąd się wzięły? Kto je namalował? Czy one coś oznaczają?

Kto może malować po drzewach w lesie?

Zacznijmy od tego, do kogo należą polskie lasy. W ten sposób ustalimy, kto może je oznakowywać. Większość lasów w Polsce (ok. 80%) to tereny należące do Skarbu Państwa. Są zarządzanie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Pozostałe tereny leśne są własnością prywatną.

I wszystko jasne! Znaki na drzewach malowane są na zlecenie właścicieli, czyli Lasów Państwowych lub osób prywatnych.

Zajmiemy się przede wszystkim znakami malowanymi na drzewach w lasach państwowych, bo do dużej części lasów prywatnych i tak nie wolno wchodzić.

Pamiętajmy, że o zakazie wstępu do lasu prywatnego informują tablice. Jeśli ich nie ma – wstęp jest dozwolony.

teren prywatny - las
Znaki w lesie – teren prywatny

Znaki namalowane na drzewach – by chronić przyrodę

Polskie lasy są bardzo popularnym celem wycieczek i spacerów. Szczególnie liczne grono odwiedzających mają te, położone blisko aglomeracji. Dlatego są to tereny, na których trzeba szczególnie zadbać o pogodzenie potrzeb odpoczywających ludzi z potrzebami przyrody. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się leśnicy.

Dzięki pracy leśników, dla naszych samochodów wyznaczone zostały parkingi, a dla nas przygotowano drogi, ścieżki i miejsca odpoczynku. Ustawiono znaki i tablice informacyjne. Wytyczono też specjalne trasy turystyczne i ścieżki dydaktyczne.

Szlaki turystyczne – znaki namalowane na drzewach i nie tylko

Znaki tras turystycznych i dydaktycznych namalowane są na drzewach przy drogach leśnych. Ze względu na ich różnorodność, zdecydowaliśmy, że opiszemy je szczegółowo w innym artykule.

Jaskrawe kropki namalowane na drzewach

Do zadań leśników, poza udostępnianiem lasu odwiedzającym, należy przede wszystkim gospodarka leśna. Jej celem jest pozyskiwanie drewna. Dlatego wiązane są z nią najważniejsze oznaczenia namalowane na drzewach.

Jednymi z częściej spotykanych w polskich lasach znaków namalowanych drzewach są pomarańczowe kropki. Zazwyczaj znajdują się one tylko na części drzew, a czasem tylko na pojedynczych okazach.

Znaki namalowane na drzewach w lesie - drzewa do wycinki
Znaki namalowane na drzewach w lesie – drzewa do wycinki

Tymi jaskrawymi kropkami i kreskami zaznaczone są drzewa, które zostaną wkrótce wycięte.

Na terenach, na których leśnicy prowadzą wycinkę i zrywkę drewna, ustawione są specjalne tablice. Są to znaki zakazujące wstępu do czasu ukończenia prac.

Znaki w lesie - ścinka i zrywka drewna
Znaki w lesie – ścinka i zrywka drewna

Żółty pas na drzewie – drzewostan nasienny

Na drzewach przy drogach leśnych możemy spotkać drzewa, które mają namalowane żółte opaski o szerokości ok. 5 cm.

Gospodarczy drzewostan nasienny

Znak namalowany na drzewie - drzewostan nasienny gospodarczy
Znak namalowany na drzewie – drzewostan nasienny gospodarczy

Jeśli pasek jest przerywany – mamy do czynienia z gospodarczym drzewostanem nasiennym. Jest to teren, z którego zbierane są szyszki i nasiona. Następnie są one wykorzystywane do zakładania upraw gospodarczych.

Co najważniejsze – wstęp na teren oznaczony przerywaną żółtą linią jest zabroniony.

Wyłączony drzewostan nasienny

Znaki namalowany na drzewie - drzewostan nasienny wyłączony
Znaki namalowany na drzewie – drzewostan nasienny wyłączony

Żółta opaska o szerokości 5-10 cm, namalowana na pniu drzewa na wysokości ok. 1,5 m oznacza, że znaleźliśmy się na skraju wyłączonego drzewostanu nasiennego. Opaskę będą miały kolejne drzewa znajdujące się w zasięgu wzroku wyznaczające granice takiego obszaru. Dodatkowo na drzewach wyznaczających narożniki wyłączonego drzewostanu nasiennego nad żółtą opaską pojawi się litera N (wysokości 15 cm).

Znaki namalowane na drzewach w lesie - drzewa doborowe
Znaki namalowane na drzewach w lesie – drzewa doborowe

Wyłączony drzewostan nasienny to obszar, na którym rosną gatunki rodzime o dobrej jakości i wartości hodowlanej. W takich drzewostanach często rosną drzewa wybierane na „drzewa mateczne” – drzewa doborowe. Posiadają one unikatowy numer (wpisany do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL), ich sadzonki podlegają szczególnej ochronie, a nasiona przechowywane są w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Obok rosną cztery drzewa wytypowane jako porównawcze (zaznaczone kropkami i cyframi od 1 do 4).

W wyłączonym drzewostanie nasiennym nie wolno leśnikom wykonywać żadnych zabiegów bez zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

A nam nie wolno wchodzić na ich teren.

Zielony pas na drzewie – rezerwat

Znak namalowany na drzewie - zielony pas - rezerwat
Znak namalowany na drzewie – zielony pas – rezerwat

Jeśli wzdłuż drogi, którą idziemy, spotkamy drzewa z namalowanymi zielonymi opaskami – to znak, że znajdujemy się koło rezerwatu przyrody. W pobliżu będzie się też zapewne znajdowała tablica z nazwą tego obszaru chronionego.

Rezerwat przyrody to najcenniejszy fragment lasu. Podlega ochronie prawnej. Głównym celem jego utworzenia jest skuteczna ochrona pojedynczych gatunków, konkretnych siedlisk lub elementów przyrody nieożywionej.

Na terenach rezerwatów można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i trasach. Poza nimi obowiązuje zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i konnego.

Nietypowe znaki namalowane na drzewach

Oddział leśny

Jednym z dość rzadko stosowanych znaków namalowanych na drzewie jest oznaczenie oddziału leśnego. Zazwyczaj do tego celu leśnicy wykorzystują słupki betonowe z naniesionymi na bokach cyframi.

Znaki namalowane na drzewach – oddziały leśne

Słupek oddziałowy ułatwia orientację w lesie. A to dlatego, że wskazuje numery działek leśnych, które go otaczają.

Użytek ekologiczny

Obszary chroniące przyrodę, nazywane użytkami ekologicznymi, zazwyczaj nie są oznakowane w terenie. Można je zlokalizować dzięki dobrym mapom. Wyjątkowo pomocna w tym względzie jest mapa GDOŚ (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Udało nam się odnaleźć miejsce, w którym z powodu prac leśnych, oznakowanie użytku ekologicznego, zostało namalowane na drzewie.

Znaki malowane na drzewach w lesie - użytek ekologiczny
Znaki malowane na drzewach w lesie – użytek ekologiczny