Jak powstaje projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym?

Projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym należy przygotować dla każdego miejsca w pasie drogi publicznej, w którym planujemy ustawić znak.

Projekt organizacji ruchu a przebieg szlaku

Przygotowanie projektów organizacji ruchu należy rozpocząć od analizy przebiegu szlaku turystycznego, który projektujemy. Już na podstawie pobieżnego przeglądu map będziemy w stanie wstępnie określić rozmieszczenie i koncentrację miejsc wymagających przygotowania POR-ów.

W terenach leśnych, słabo zurbanizowanych zazwyczaj wykonuje się mniejszą ilość projektów. W terenach miejskich, o gęstej sieci dróg i zabudowy, konieczne bywa opracowanie kilkunastu POR-ów na każde 1000 metrów szlaku.

POR POR-owi nierówny

Projekt organizacji ruchu zawiera konkretne elementy (co to jest POR i z czego się składa). Na mapę naniesione zostają informacje o geometrii drogi oraz o punktach ustawienia istniejących znaków wraz z podaniem typu znaku. Do tak przygotowanego podkładu dodajemy informacje o nowych znakach, które chcemy umieścić (typ znaku oraz precyzyjna lokalizacja, wraz z informacją o konstrukcji wsporczej, która zostanie użyta).

Prosty projekt organizacji ruchu - mapa z dwoma znakami drogowymi
Jak powstaje projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym?
Prosty projekt organizacji ruchu

Czasami na mapie projektu zmiany stałej organizacji ruchu będzie trzeba umieścić tylko jeden dodatkowy element. Na przykład, gdy planujemy „podwiesić” znak szlaku rowerowego R-1 na słupku, na którym znajduje się już inny znak (Uwaga! Nie pod wszystkimi typami znaków wolno umieszczać dodatkowe znaki.) – na mapce znajdzie się zarys ukształtowania drogi, miejsce umieszczenia istniejącego słupka oraz dodawany przez nas znak.

Skomplikowany projekt organizacji ruchu - mapa z wieloma znakami drogowymi i opisami
Jak powstaje projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym?
Skomplikowany projekt organizacji ruchu

Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku skomplikowanego skrzyżowania, przy którym istnieje wiele znaków. Po pierwsze na plan musimy nanieść wszystkie istniejące znaki, po drugie dodajemy wszystkie znaki, który zaplanowaliśmy.

W związku z różnicami w stopniu skomplikowania projektów organizacji ruchu zmieniają się ceny wykonania POR-ów.

Jak powstaje projekt organizacji ruchu na szlaku – w terenie

Korzystając z dostępnych podkładów kartograficznych oraz odwzorowań satelitarnych, czy zdjęć lotniczych ustalamy:

  • numery i kategorię dróg
  • potencjalne miejsca umieszczenia znaków.

Tak przygotowani, z podkładami kartograficznymi w odpowiedniej skali, udajemy się w teren. W zależności od technologii, którą dysponujemy, prace terenowe nad projektami mogą zostać zrealizowane formie papierowej lub cyfrowej.

Przemierzamy cały szlak zgodnie z przebiegiem wskazanym w koncepcji. Na mapach zaznaczamy miejsca, w których należy umieścić znaki. Procedurę powtarzamy w obu kierunkach, gdyż niezmiernie rzadko zdarzają się trasy jednokierunkowe. Oznakowanie szlaku ma być czytelne dla podróżujących, bez względu na kierunek, w którym zdecydowali się z niego skorzystać.

Projekt organizacji ruchu – opracowanie dokumentacji

Kiedy zakończymy prace terenowe, konieczne jest dalsze opracowanie zebranych materiałów pod względem:

  • merytorycznym
  • kartograficznymi
  • estetycznym.

Przygotowane projekty należy sprawdzić pod względem merytorycznym. W tym przypadku kontrolujemy przede wszystkim:

  • kompletność dokumentacji
  • zgodność zaproponowanych rozwiązań z prawem
  • prawidłowość zastosowanych symboli i nazw znaków
  • prawidłowość kierunków, w których znaki zostały umieszczone
  • zapisy w metryczkach

Projekt organizacji ruchu sprawdzamy także pod względem kartograficznym. Ważne są skala i aktualność zastosowanego podkładu oraz odpowiednie opisanie orientacji map.

Istotna jest także estetyka dokumentacji POR. Od jej czytelności i przejrzystości może zależeć opinia zarządcy drogi.

POR – kompletna dokumentacja

Kompletna dokumentacja wszystkich POR-ów składających się na oznakowanie szlaków – w wersji papierowej – musi trafić do odpowiednich urzędów. Przede wszystkim do jednostek zarządzających ruchem drogowym oraz bezpośrednich zarządców poszczególnych dróg.

Potem pozostaje oczekiwanie na opinie. W niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji, czy ponowne wykonanie niektórych POR, a nawet wskazanie zupełnie nowego przebiegu szlaku, na niektórych odcinkach.

Wykonawca projektów organizacji ruchu – Skaut.pl – biuro@skaut.pl