Jak powstaje szlak turystyczny? Etapy.

Jak powstaje szlak turystyczny? Etapy powstawania szlaku turystycznego:

 1. pomysł /idea
 2. koncepcja przebiegu szlaku
 3. projekt szlaku
 4. uzgodnienia przebiegu i oznakowania szlaku z zarządcami terenów
 5. oznakowanie szlaku i budowa infrastruktury
 6. oddanie do użytkowania szlaku
 7. zarządzanie szlakiem
 8. monitorowanie stanu szlaku
 9. odnawianie szlaku

Jak powstaje szlak turystyczny? – 1. pomysł/idea

Szlak – idea łącząca punkty

Oczywiście, jak każde przedsięwzięcie również szlak turystyczny to najpierw tylko pomysł/idea. Pomysł ten polega na tym, że chcemy innym pokazać miejsca, które są według nas ciekawe, wyjątkowe – jednym słowem warte zobaczenia.

Szlak – kto wpadł na ten pomysł?

A kto wpada na takie pomysły? No cóż, są to zazwyczaj ludzie zaangażowani w poznawanie regionów – krajoznawcy, przewodnicy, podróżnicy. Ale nie tylko oni. Dziś swoje szlaku tworzą także samorządy.

Jak powstaje szlak turystyczny – idea

Różne pomysły na szlak turystyczny

Szlak turystyczny może powstać po to, by przybliżyć np:

 • wydarzenia historyczne

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce

Szlak bitew warszawskich

 • postaci historyczne

Szlak partyzancki im. majora Dobrzańskiego Hubala

 • bohaterów filmów i książek

Szlak Śladami dobrego wojaka Szwejka

 • przyrodę

Szlak rzeki Wierzycy

Szlak Wygasłych Wulkanów

 • zabytki

Szlak Orlich Gniazd

Zabytki Radomia

Szlak Zabytków Techniki

 • pomniki

Symbole radomskiego przemysłu