Odnowienie szlaku turystycznego. Obowiązek organizatora szlaku!

Odnowienie szlaku turystycznego:

 • kiedy należy wykonać?
 • jakie prace obejmuje?
 • ile kosztuje?
 • kto może wykonać?

Szlaki turystyczne – po co powstają?

Szlaki turystyczne to trasy, które decydują o dostępności turystycznej danego terenu. Wpływają na jego atrakcyjność turystyczną. Natomiast turystom ułatwiają poruszanie się i poznawanie nieznanych dotąd obszarów.

Z punktu widzenia właścicieli terenów – szlaki turystyczne to idealne narzędzie do zarządzania rozmieszczeniem ruchu turystycznego.

Szlaki turystyczne – by zapewnić bezpieczeństwo

Jednak najważniejsze jest to, że jakość oznakowania szlaków turystycznych ma wpływ na bezpieczeństwo turystów. A za to bezpieczeństwo odpowiadają organizator szlaku i zarządca terenu, przez który szlak przebiega.

Z tego powodu, decydując się na oznakowanie szlaku turystycznego, należy pamiętać o:

 • regularnym monitorowaniu stanu nawierzchni szlaku;
 • regularnym monitorowaniu stanu oznakowania szlaku;
 • konserwacji urządzeń na szlaku;
 • wymianie zniszczonych urządzeń;
 • uzupełniania braków w oznakowaniu.

Odnowienie szlaku turystycznego

Kiedy jest konieczne?

Najważniejsze jest to, aby szlak turystyczny odnowić, zanim stan znaków utrudni ich odczytanie.

Co ile lat?

Znaki szlaków turystycznych, w zależności od tego, jaką techniką zostały wykonane – mają różną trwałość. Najmniej trwałe są znaki malowane na drzewach. Takie znaki mogą wyblaknąć, wykruszyć się, zarosnąć porostami. W zależności od gatunku drzew i ekspozycji znaki malowane są czytelne przez 2 do 5 lat.

Odnowienie szlaków turystycznych - znaki malowane
Odnowienie szlaków turystycznych – znaki malowane

Znacznie trwalsze są tablice i tabliczki, szczególnie te metalowe z napisami naniesionymi metodą sitodruku. Takie znaki mogą wytrzymać nawet ponad 10 lat.

Podsumowują, jeżeli szlak wyznakowany jest za pomocą znaków malowanych na drzewach – po ok. 5 latach będzie wymagał całościowego odnowienia. Natomiast jeśli oznakowanie szlaku to znaki drogowe – odnowienie ich będzie konieczne po ok. 10 latach.

Akty wandalizmu

Na niektórych obszarach oznakowanie szlaków turystycznych jest regularnie niszczone przez wandali. Oznacza to konieczność częstszego odnawiania lub chociaż uzupełniania oznakowania.

Zmiana przebiegu szlaku

Innym właściwym momentem na odnowienie szlaku jest konieczność zmiany przebiegu trasy. Zmiana przebiegu szlaku może wynikać z różnych przyczyn. Jedne zależą od warunków naturalnych, czy zmiany więźby ruchu. Inne wynikają z aktów prawych lub zmian właścicielskich gruntów.

Zmiany prawne

Odnowienie oznakowania szlaku może wynikać też ze zmian prawnych. Tak było w przypadku szlaków rowerowych. Z powodu wycofania z użycia znaku drogowego R-2 (Szlak rowerowy międzynarodowy) należało zmienić oznakowanie wszystkich szlaków tej kategorii.

Odnowienie szlaku turystycznego - tabliczki metalowe
Odnowienie szlaku turystycznego – tabliczki metalowe

Odnowienie szlaku turystycznego – jakie prace obejmuje?

Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych to działania kompleksowe. Rozpoczynają się od inwentaryzacji oznakowania i wszystkich urządzeń znajdujących się przy szlaku. Na podstawie inwentaryzacji, czyli spisu z natury – można ocenić jakie prace będzie trzeba wykonać.

Wykaz sporządzony na podstawie inwentaryzacji wskazuje:

 • długość i położenie odcinków, na których należy wykonać oznakowanie malowane;
 • miejsca posadowienia i rodzaje nowych tablic, tabliczek oraz kierunkowskazów;
 • zakres i ilość prac, które należy wykonać np. przy miejscach odpoczynku;
 • zakres prac jakie należy wykonać w celu dostosowania nawierzchni do potrzeb danego rodzaju turystyki.

Odnowienie szlaku turystycznego – ile kosztuje?

Ile kosztuje odnowienie szlaku turystycznego, można oszacować tylko na podstawie wykazu prac, które należy wykonać. Im bardziej precyzyjna były inwentaryzacja i jej opis – tym dokładniejsza będzie wycena. W przypadku, gdy brak informacji o tym, jakie prace należy wykonać – wykonawca wykona wycenę na podstawie projektu szlaku. Takie rozwiązanie może nie uwzględniać zmian, jakie zaszły w terenie w czasie dotychczasowej eksploatacji szlaku.

Należy pamiętać jeszcze o jednym. Jeśli na odnawianym szlaku – konieczne jest wprowadzenie zmian przebiegu – trzeba dla tych odcinków przygotować nowe projekty. Co więcej, projekty te muszą zostać zatwierdzone przez zarządców terenów, zanim przystąpimy do odnawiania szlaku.

Odnowienie szlaku turystycznego – kto może wykonać?

Szlak turystyczny może zostać odnowiony przez firmę lub organizację, która się specjalizuje w tego typu pracach.

Wprawdzie nie ma kodu PKD dotyczącego budowy szlaków turystycznych. Ale jest PKD 42.10 – roboty związane z budową dróg i autostrad.

Więcej o wykonawcach szlaków turystycznych tutaj.