Znaki szlaku rowerowego. Co oznaczają znaki drogowe R-4?

W 2013 r. zostały wprowadzone nowe znaki szlaku rowerowego. To grupa znaków R-4.

Pomarańczowe znaki R-4 w zamyśle prawodawcy miały zapewne służyć do oznaczania tras o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. A to dlatego, że jednocześnie wycofano z użycia dotychczasowe znaki R-3, czyli znaki szlaku rowerowego międzynarodowego. Nie podano jednak kryteriów kategoryzacji szlaków rowerowych na te lokalne i krajowe.

Pewne wskazówki w tym zakresie podaje największa organizacji zajmująca się wytyczaniem i oznaczaniem szlaków turystycznych w naszym kraju – czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). Według wewnętrznego dokumentu tego stowarzyszenia – znaki typu R-4 należy umieszczać „na trasach głównych, spełniających wysokie parametry techniczne nawierzchni, o zasięgu ponadregionalnym”.

Znaki szlaku rowerowego: znak R-4

Podstawowym znakiem w tej grupie jest znak R-4. Jest to „informacja o szlaku rowerowym”. Dzięki niemu znamy kolor (barwne oznaczenie) lub numer szlaku. Co więcej na znaku mogą być podane jednocześnie numer i kolor szlaku.

Numeryczne oznaczenie szlaków to też nowość w Polsce. Do tej pory do rozróżniania tras wykorzystywane były jedynie kolory. Niestety nadal nie ma jednej instytucji, która te numery i kolory nadaje oraz czuwa nad ich unikatowością.

Znak R-4 ma kształt kwadratu o zaokrąglonych rogach. Jego rozmiar to 20×20 cm. Na pomarańczowym tle znajduje się czarny symbol roweru, a pod nim prostokąt 6×9 cm w kolorze szlaku lub numer szlaku.

Najważniejsze jest to, że znak R-4 umieszcza się na szlaku rowerowym za każdym połączeniem dróg lub szlaków rowerowych. Dotyczy to także przejazdów dla rowerzystów. Co więcej ustalono, że znaki szlaku montuje się nie rzadziej niż co 1 km. Jest jeden wyjątek. Znaki można umieścić rzadziej, jeśli na danym odcinku szlaku rowerowego nie ma możliwości kontynuacji jazdy w innym kierunku.

Znak R-4a

Znak szlaku rowerowego R-4a to „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”. Jest to grafika prezentująca schemat układu dróg. Na którym, szerszą linią zakończoną grotem strzałki, oznaczony jest przebieg szlaku.

skaut.pl - znak szlaku rowerowego - R-4a
Znak szlaku rowerowego – R-4a – rzeczywisty przebieg szlaku rowerowego

Znak R-4a umieszcza się pod innymi znakami kategorii R w odległości od 5 do 100 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek.

Znak R-4b

Znak szlaku rowerowego - R-4b - zmiana kierunku szlaku
Znak szlaku rowerowego – R-4b – zmiana kierunku szlaku

Znak R-4b, czyli „zmiana kierunku szlaku rowerowego”, wskazuje kierunek, w którym szlak skręca.

Znak R-4b umieszcza się w odległości od 5 do 15 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek.

Znaki R-4, R-4a i R-4b mogą być stosowane w oznakowaniu pionowym oraz poziomym. Znaki malowane na jezdni mogą występować jako uzupełnienie oznakowania pionowego, ale mogą także występować samodzielnie.

Drogowskaz R-4c

Poza zwykłymi znakami na szlaku rowerowym rowerowym mogą zostać dodatkowo umieszczone drogowskazy.

Znak R-4c to „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”. Znak R-4c informuje o numerze lub kolorze szlaku oraz o odległości do wskazanych miejscowości.

Skaut.pl - Znak szlaku rowerowego - R-4b - zmiana kierunku szlaku
Znak szlaku rowerowego – drogowskaz R-4c

Drogowskaz R-4d

Znak R-4d to „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały”. Znajduje się na nim informacja o numerze lub kolorze szlaku oraz o odległości do miejscowości.

Skaut.pl - Znak szlaku rowerowego - drogowskaz R-4d
Znak szlaku rowerowego – drogowskaz R-4d

Tablica R-4e

Najbardziej rozbudowany jest znak R-4e. Znak R-4e to „tablica przedrogowskazowa szlaku rowerowego”. Znajduje się na niej schemat układu dróg oraz nazwy lub kolory szlaków, a także nazwy miejscowości.

Skaut.pl - Znak szlaku rowerowego - tablica R-4e
Znak szlaku rowerowego – tablica R-4e

Znaki szlaku rowerowego: utrudnienia na szlaku

Dzięki nowym znakom drogowym, istnieje możliwość oznaczania utrudnień jakie rowerzysta spotka na swojej drodze.

W takiej sytuacji pod znakiem typu R, umieszcza się tabliczkę zawierającej symbol wskazujący na rodzaj utrudnienia.

W przepisach uwzględniono następujące utrudnienia:

  • nierówna droga,
  • zwężenie jezdni,
  • niebezpieczny zjazd z podaną wartością nachylenia w % (gdy większa niż 3%),
  • stromy podjazd z podaną wartością nachylenia w % (gdy większy niż 3%).