Projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym. Kiedy trzeba go wykonać?

Projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym (a zazwyczaj nie jeden projekt, a kilka lub nawet kilkaset projektów) to często niezbędny element dokumentacji projektowej szlaków. Kiedy trzeba wykonać projekt organizacji ruchu, a kiedy nie jest to potrzebne? Skaut.pl wyjaśnia:

Co to jest projekt organizacji ruchu ?

Projekt organizacji ruchu, w skrócie POR, to dokument prezentujący rozmieszczenie istniejących i projektowanych znaków drogowych oraz konstrukcji wsporczych na danym odcinku drogi wraz z informacjami o geometrii drogi. Więcej o tym Co to jest POR?

Projekty organizacji ruchu na szlakach turystycznych

Projekty organizacji ruchu na szlakach turystycznych wykonuje się dla określonych miejsc. Wykonanie POR jest konieczne w przypadku tych szlaków turystycznych, które:

 • prowadzą po drogach publicznych
 • oznakowane są znakami drogowymi.

W praktyce oznacza to, że najczęściej z koniecznością wykonania POR-ów spotkamy się w przypadku wykonywania dokumentacji projektowej:

 • szlaków rowerowych
 • szlaków samochodowych.

Rzadziej projekt organizacji ruchu będzie trzeba wykonać dla szlaków:

 • pieszych
 • jeździeckich
 • kajakowych.

Projekt organizacji ruchu na szlaku pieszym i jeździeckim

Trasy piesze i jeździeckie prowadzą zazwyczaj drogami leśnymi, rzadziej asfaltowymi. Na dodatek zwyczajowo oznaczane są znakami malowanymi na drzewach i istniejących konstrukcjach wsporczych. Z tych dwóch powodów na tego typu trasach nie ustawia się znaków drogowych. Zdarzają się jednak wyjątki.

W przypadku gdy szlak pieszy lub jeździecki krzyżuje się z drogą wojewódzką czy powiatową, może zaistnieć potrzeba umieszczenia w pasie drogi znaku drogowego (zazwyczaj informacyjnego lub ostrzegawczego). W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie projektu organizacji ruchu dokumentującego jaką zmianę w oznakowaniu planujemy wprowadzić.

Osoby siedzące na koniach jadą ścieżką. Świeci zachodzące słońce.
Projekt organizacji ruchu na szlaku turystycznym. Pieszym, jeździeckim i kajakowym – Skaut.pl

Projekt organizacji ruchu na szlaku kajakowym

W przypadku szlaków kajakowych także może pojawić się konieczność ustawiania znaku drogowego. Oczywiście nie nad samą rzeką. Zazwyczaj będą to znaki drogowe umieszczane przy drogach publicznych w celu wskazania miejsca wodowania kajaków.

POR-y na szlakach rowerowych

Projekty organizacji ruchu są niezbędne w przypadku projektowania szlaków rowerowych.

O tym jakimi zasadami należy kierować przy ich tworzeniu wyjaśnimy w kolejnym poście.

Projekty organizacji ruchu na szlakach turystycznych – podsumowanie

Projektowanie szlaków turystycznych to odpowiedzialna praca. Dlaczego? Z powodu głównego celu jaki powinno realizować!

Najważniejszym celem, jaki powinni stawiać przed sobą projektanci szlaków turystycznych, jest dostarczenie użytkownikom satysfakcji z podróżowania.

Satysfakcję z odbycia podróży danym szlakiem zapewnimy jedynie w przypadku, gdy zaprojektowana trasa będzie posiadała określone cechy. Szlak turystyczny musi być:

 • dostępny (technicznie i marketingowo)
 • potrzebny
 • czytelnie oznakowany
 • atrakcyjny dla wybranej grupy docelowej.

Celem projektowania szlaków nie jest proste połączenie punktów atrakcyjnych turystycznie.

Szlaki muszą dawać możliwość dotarcia do nich, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym i otaczającej ich przyrodzie, powstawać z poszanowaniem krajobrazu i lokalnych społeczności, uwzględniać aspekty prawne i możliwości finansowania konserwacji oraz odnawiania tras, dzięki którym szlak stanie trwałym elementem infrastruktury turystycznej. Szlak wymaga też promocji i wtedy sam może stać się atrakcją turystyczną.

Jednym z elementów, które warunkują stworzenie dobrego szlaku turystycznego jest prawidłowe zaprojektowanie oznakowania. Prawidłowe czyli przede wszystkim: estetyczne, czytelne, trwałe i zgodnego z przepisami. Drogą do takiego oznakowania jest sporządzenie precyzyjnych projektów organizacji ruchu we wszystkich lokalizacjach, które tego wymagają.

Poszukujesz wykonawcy projektów organizacji ruchu? Skontaktuj się ze Skaut.pl